Surrealisme

Surrealisme is een stroming binnen de kunst, waarbij de schilderijen geïnspireerd zijn door dromen. Voordat surrealisme binnen de kunst door de mensen werd omarmt, hadden veel mensen vraagtekens bij de waarde van surrealistische kunst. Uiteindelijk wordt het surrealisme als één van de stromingen gezien die een grote invloed hebben op de manier hoe schilderijen en tekeningen worden gemaakt. De invloed van het surrealisme is dus in veel schilderijen en tekeningen terug te zien.

 

 

Oorsprong van het surrealisme

Het surrealisme is een vertakking van een andere kunststroming, genaamd Dada. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog zetten de kunstenaars zich af tegen de steeds groter wordende restricties in de verschillende supermachten. De schilderijen die uit cynisme werden gemaakt werden anti-kunst genoemd. Waar de anti-kunst was bedoeld om de grenzen van de interpretatie van de kunst verder te leggen, had surrealisme meer het positieve doel om het fantasierijke element meer toegankeljik te maken. De surrealistische schilderijen zijn dus zo getekend dat vormen, figuren, mensen en dieren nog herkenbaar zijn. Surrealisme maakt het abnormale dus eigenlijk toegankelijker, in tegenstelling tot Dada of anti-kunst.

 

 

Surrealisme en herkenning

Wanneer men de meer creatieve en aanstaande kunstenaars binnen het surrealisme bestudeerd, dan realiseert men zich hoeveel invloed het dromerige op de kunstenaars en de kunst in het algemeen heeft gehad. Surrealisme helpt mensen een meer persoonlijke interpretatie van de problemen in de wereld te hebben. Ook helpt het surrealisme om mensen creatiever met problemen om te laten gaan. Men denkt immers niet meer in vaste kaders. Men denkt "out of the box".

 

Aan kunst wordt constant een nieuwe definitie gegeven door de mensen die ermee bezig zijn. Dit geldt ook voor het surrealisme. Kunst imiteert het leven, maar ook andersom. Surrealisme kan dus inspiratie bieden voor de aanpak van de problemen van alledag.

 

 

Surrealisme: Bekende kunstenaars

Binnen het surrealisme zijn er een aantal bekende kunstenaars geweest. Zo was er André Breton, wie het Surrealist Manifesto schreef in 1924. Een andere bekende kunstenaar is Pablo Picasso, wie veel succes boekte in zijn tijd van het kubisme. Een aantal kunstenaars die nu worden gezien als de grondleggers van het surrealisme waren oorspronkelijk bezig met het dadaïsme.

 

 

Doel van het surrealisme

Het doel van het surrealisme is om nieuwe ideeën en denkbeelden te creëren. Dit gebeurt door nieuwe invloeden binnen de kunst met elkaar te combineren. Ook worden daar oude, gevestigde denkbeelden in betrokken. Niet geheel zelden worden die oude denkbeelden gechallenged. Dit met als doel om de grenzen van iemands realiteit te verleggen en een nieuw gevoel van perspectief te creëren.

 

 

Surrealisme in onze tijd

In deze tijd worden er nog steeds veel schilderijen gemaakt die binnen het surrealisme vallen. Veel van deze schilderijen zijn geïnspireerd door de vroegere surrealisten. Helaas zijn deze surrealisten uit vroegere tijden en zijn de meest spraakmakende kunstenaars allang overleden. Toch zijn de surrealistische kunststukken en schilderijen goede studie-objecten voor mensen die zich in het surrealisme willen verdiepen. Surrealisme is een stroming die dicht tegen het onbewuste aanligt.